Friberg Sandra
Universitetslektor docent i civilrätt