Statlig styrning för ett effektivt genomdrivande av EU-rättsliga och nationella miljönormer

Summary

fiogf49gjkf0d
Forskningsprojektet är inriktat på statlig styrning och nationellt genomdrivande av EU-rättsliga och nationella miljönormer. Studien fokuserar på luftkvalitet vilken tjänar väl som illustration. Tonvikten är på svenska förhållanden.

Grundproblemet, som studien utgår ifrån, är att nationella miljömyndigheters och kommuners agerande, vid exempelvis utövande av tillsyn, är av stor betydelse för genomdrivandet och efterlevnaden av miljörättsliga normer.

Studien spänner över rättsområdena EU-rätt, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt och miljörätt.

Då en betydande och dessutom växande andel av miljörätten har EU-rättsligt ursprung kommer studien att illustrera och analysera interaktionen mellan EU-rätt och nationellt framtagen rätt.

Keywords

Statlig styrning, miljömyndigheter, kommuner, förvaltning, genomdrivande, efterlevnad, EU-rätt, miljörätt, förvaltningsrätt och konstitutitionell rätt

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Doktorandanställning, Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Arvidsson, Ylva