Misstagsbetalningar och betalningsmisstag (condictio indebiti, felaktiga debiteringar m.m.)

Summary

fiogf49gjkf0d

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Lehrberg, Bert