Ett rättsvetenskapligt arbete om svenskt skogsbruk, klimat och ekonomi

Summary

Den svenska skogen är starkt präglad av många olika användningsområden och intressen som stundtals kan framstå som svårförenliga. Ett av de mer framträdande användningsområdena för skogen är skogsbruket som i sig är starkt präglat av miljömässiga och ekonomiska ambitioner. I min avhandling kommer jag att titta närmare på det svenska skogsbruket och juridiken på området och analysera den utifrån två parametrar: klimat och ekonomi.

Keywords

Skog. Skogsbruk. Klimat. Ekonomi

Members

Andersen, Anton