Bokprojekt: kontraktsrättsliga frågor vid förhandsavtal och upplåtelse av nyproducerad bostadsrätt

Summary

Bokprojekt som handlar om de kontraktsrättsliga frågorna som uppkommer vid förhandsavtal och upplåtelse av nyproducerad bostadsrätt, med särskilt fokus på hur dröjsmål från föreningens sida ska hanteras. Utöver att analysera vad som gäller enligt den bostadsrättsliga reglering som finns och som är på gång genom nya lagstiftningsärenden, är en av projektets huvudsakliga forskningsfrågor att utreda i vilken mån allmänna förmögenhetsrättsliga principer kan vara av betydelse för de problem som uppkommer i den bostadsrättsliga kontexten och ge stöd på vägen mot goda lösningar. Projektet har erhållit stöd i form av författarstipendium från Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning.

Keywords

Förhandsavtal, bostadsrätt, allmän förmögenhetsrätt, kontraktsrätt

Members

Rödvei Aagaard, Marianne