Fordringsrättsliga studier

Summary

Fordringsrättsliga studier är ett forskningsprojekt där olika fordringsrättsliga teman kommer att belysas i separata skrifter på 80 -120 sidor. Den första studien Condictio indebiti (fritt tillgänglig att ladda ner på DiVA) blev klar 2016 och under våren 2022 beräknas nästa del vara färdig. Ämnet för den andra delen är obehörig vinst. En tredje del är planerad och påbörjad och kan förhoppningvis bli klar hösten 2023. Totalt är serien tänkt att omfatta 6 studier som när samtliga är klara kommer att revideras och sammanföras med en kappa och ett avslutande register.

Keywords

Fordringsrätt, obligationsrätt, condictio indebiti, misstagsbetalning, obehörig vinst, novation, solidariskt ansvar, delat ansvar, gäldenärsflerhet, borgenärsflerhet, regress, rättshistoria, romersk rätt

Funding body

Egen forskningstid

Members

Ingvarsson, Torbjörn