Avtalstolkningens processuella ramar

Summary

Forskningsprojektets syfte är att granska de regler som styr parternas respektive domstolarnas inflytande och bestämmanderätt över den avtalstolkning som genomförs vid tolkningstvister i allmänna domstolar. Dels handlar det om vilka moment parterna behöver åberopa för att domstolarna ska ges behörighet att lägga dessa till grund för domen. Dels handlar det om att precisera avtalstolkningens förhållande till bevisvärderingen.

Keywords

avtalstolkning, bevisning, bevisvärdering, åberopsbörda

Members

Svensson, Benjamin