Anställningsavtalet och de mänskliga rättigheterna

Summary

Projektet kartlägger den svenska regleringen av arbetstagares lydnads- och lojalitetsplikt I sitt möte med rätten till privatliv samt yttrande- och religionsfriheten. Projektet har fokus på svensk rätt men Europakonventionen och EU-rätten behandlas också.

Keywords

Anställningsavtalet, mänskliga rättigheter, privatliv, yttrandefrihet, religionsfrihet, lojalitetsplikt

Members

Grahn, Erik