Arbetsrätt

Focus

Einar Del Frates avhandling behandlar reglerna om anställningsskydd vid arbetsbrist ur ett komparativt perspektiv. Fallen som studeras är Sverige och Italien. Syftet är att beskriva effekterna av finanskrisen och av EU:s reformerade strukturer för ekonomisk och finansiell styrning på reglerna kring arbetsbristuppsägningar, samt hur dessa effekter kan skönjas i den rättsliga argumentationen. Analysen präglas även av ett konstitutionellrättsligt perspektiv som grund för tolkning av de två olika anställningsskyddsmodellerna och som komparationsverktyg. Einars forskningsintressen omfattar också frågor inom den europeiska arbetsrätten, särskilt interaktionen mellan nationell arbetsrätt och EU:s inre marknad.

Keywords

Arbetsrätt, Arbetsbrist EU-reform

Members

Del Frate, Einar