Ny analys av patenträtten

Summary

fiogf49gjkf0d
Ny teknik är avgörande för att möta dagens och framtidens utmaning, inklusive att skapa ekonomisk tillväxt. Patenträtten bidrar till teknikutvecklingen genom att skapa incitament och genom att offentliggöra redan gjorda framsteg. Rättsområdet är komplicerat eftersom det är internationellt och att en snabb teknikutveckling hela tiden skapar nya och annorlunda frågeställningar. Därtill kommer att det för närvarande sker omvälvande förändringar. För första gången öppnas förmodligen en möjlighet att erhålla patent som omedelbart gäller i större delen av Europa. Det är det s.k. enhetliga EU-patentet, som leder till nya behov av internationell rättslig samordning och krav på kompetensutveckling inom området. I Sverige finns vidare ett förslag om en ny patentlag (Ny patentlag, SOU 2015:41). Dessutom har en ny Patent- och marknadsdomstol inrättats i Sverige den 1 september 2016. För att analysera nämna utveckling skrivs en bok inom ämnet patenträtt, med därtill anknytande rättsområden: licensering, konkurrensrätt och företagshemligheter. Boken ska förklara och analysera den svenska och internationella rättsutvecklingen inom området.

Focus

Patenträtt i Sverige och Europa

Keywords

Patenträttens senaste utveckling

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Romanusfonden

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Domeij, Bengt