High-Conflict Families of Divorce- en studie av föräldrar, deras vårdnadskonflikt samt en effektanalys av tre handläggningsmodeller

Summary

fiogf49gjkf0d

Keywords

High-conflict, värdekonflikt, intressekonflikt, barnets bästa, Konflikt och försoning, Föräldrakoordinator

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Rejmer, Annika