Ersättningsbestämning för ideella skador - 'Living Standard' som utgångspunkt för en modell?

Summary

fiogf49gjkf0d

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Friberg, Sandra